Speciální nabídka

Vyberte si ten správný dotační program:

Jak celý proces probíhá?

 • Pomůžeme Vám vyřídit dotaci, ze které získáte 90 000 Kč (s novým bojlerem) nebo 60 000 Kč (bez nového bojleru)
 • Dotace Vám bude vyplacena ještě před realizací
 • Za tuto cenu od nás získáte:
  • fotovoltaické panely značky IBEX Swiss Solar 500kWp (5 kusů),
  • regulátor výkonu MPPT,
  • zbrusu nový bojler značky Dražice,
  • pojistku proti opaření,
  • revizi na celé dílo dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Kdo má nárok na dotaci?

Petr Novák, 45 let, strojní inženýr, bydlí v nájmu

Jarmila Chytrá, 70 let, starobní důchod, vlastník domu

NE

ANO

Podmínky pro získání dotace:

 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti:
  • starobní důchod
  • nebo invalidní důchod 3. stupně
  • nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
   • (členové domácnosti, kteří nemají vliv na získání dotace: osoba pečující o člena žadatelovy domácnosti; nebo nezletilé dítě, nebo student denního studia do 26 let; nebo osoba, které byl přidělen statut uprchlíka.)
 2. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu.
 3. Žadatel musí mít trvalé bydliště v rodinném domě (minimálně od 12.9.2022).

Splňujete podmínky dotace? Super! Nechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme.