NZÚ Light

Co je to NZÚ Light?

Od května 2023 můžete podávat žádosti o státní dotaci v rámci programu NZÚ Light na solární ohřev vody, a to jak fotovoltaický, tak termický. Tato dotace je určena pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů nebo rekreačních objektů (kteří musí mít přidělené číslo popisné či evidenční), v nichž byli trvale hlášeni před 12. zářím 2022 a nadále jsou v době podání žádosti. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti ke dni podání žádosti pobírali starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.


Pojďme se společně podívat, co vše je potřeba k získání dotace a jak celý proces probíhá:

Máte nárok na dotaci?

Jaké další dotace můžete získat a kolik?

Veškeré dokumenty naleznete zde:

KONTAKT

+420 775 477 149

+420 731 049 990

info@monteraenergy.cz

NOVINKY