Solární ohřev vody

10.03.2024

Solární ohřev vody v České republice: Nové podmínky a dotace NZÚ Light

Dotační program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) nabízí možnost finanční podpory pro solární ohřev vody. Pokud jste oprávněným žadatelem, tato dotace může pokrýt až 100 % nákladů na systém ohřevu vody pomocí sluneční energie 1.

Nové podmínky programu platné od 17. ledna 2024 přinášejí zásadní změny pro české domácnosti, které chtějí využít solární ohřev vody. Zde jsou klíčové informace:

 1. Dotace na ohřev vody bude nově 60 000 Kč a 90 000 Kč:

  • 60 000 Kč na systém bez nové akumulační nádrže (bojler).
  • 90 000 Kč na systém s akumulační nádrží 2.
 2. Nároky na technologii budou přísnější než v minulosti:

  • Minimální instalovaný výkon FV panelů: Nově je nutné zajistit 2 kWp (navýšeno z 1,5 kWp) 2.
  • Technologie pro optimalizaci MPPT: Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, který používá technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění (sledování maximálního bodu výkonu "MPPT").
  • Minimální objem bojleru: Systém musí mít dostatečně velkou akumulační nádrž.
  • Ochrana proti opaření horkou vodou: Bezpečnostní opatření pro uživatele.
  • Automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu: Pro zajištění nepřetržitého ohřevu vody.
  • Efektivní hodnota výstupního napětí: Pro optimální výkon systému.
  • Revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb.: Dokumentace o provedené instalaci 2.
 3. Okruh žadatelů se rozšíří:

  • Tyto změny ovlivní mnoho českých instalačních firem, které dosud instalovaly nedostatečně robustní technologii pro fotovoltaický ohřev vody. Firmy budou muset upravit své postupy a technologie, aby bylo možné získat dotaci. Cílem je zajistit, že systémy budou skutečně účinné a bezpečné pro konečné uživatele 2.

Závěr: Pokud plánujete solární ohřev vody, je důležité se seznámit s novými podmínkami a technickými požadavky. Investice do kvalitního systému může přinést dlouhodobé úspory a přispět k ochraně životního prostředí.