Kam umístit solární panely 

07.12.2023

Pokud chcete využít sluneční energii k výrobě elektrického proudu pro váš dům, může vás zajímat, kam nejlépe umístit fotovoltaické panely na střechu. Fotovoltaické panely jsou zařízení, která přeměňují sluneční záření na elektrickou energii pomocí solárních článků. Aby byla výroba energie co nejefektivnější, je třeba zvolit správný sklon, orientaci a umístění panelů na střeše. V tomto článku vám poradíme, na co si dát pozor a jaké jsou možnosti pro různé typy střech.

Sklon a orientace panelů

Obecně platí, že optimální sklon panelů je mezi 20 a 50 stupni, přičemž nejlepšího výkonu dosahují při sklonu 35 stupni. Pokud je sklon střechy menší nebo větší, je možné použít speciální konstrukce, které panely přizvednou do požadovaného úhlu. Sklon panelů ovlivňuje také jejich samočištění, protože při větším sklonu lépe stéká voda a odplavuje nečistoty.

Orientace panelů je také důležitým faktorem pro výrobu energie. Nejvíce slunečního záření dopadá na panely orientované na jih, proto je to nejvhodnější směr pro instalaci. Pokud je to možné, je dobré se vyhnout severní orientaci, protože tam je produkce energie nejnižší. Východní nebo západní orientace je také přijatelná, ale znamená asi o 20 % nižší výnos oproti jižní orientaci.

Umístění panelů na střechu

Fotovoltaické panely se dají nainstalovat na téměř všechny typy střech, pokud jsou dostatečně pevné a nosné. Záleží také na střešní krytině, která musí být vhodná pro uchycení panelů. Nejčastěji se používají tyto typy střech:

  • Šikmá střecha: Je to nejčastější a nejjednodušší varianta pro instalaci panelů, protože se obvykle blíží optimálnímu sklonu a orientaci. Panely se montují rovnoběžně se střešní krytinou pomocí speciálních háků nebo lišt. Vhodné jsou například střechy s taškami, plechem, šindelem nebo eternitem.
  • Plochá střecha: Je to složitější varianta, protože vyžaduje dodatečnou konstrukci pro přizvednutí panelů do požadovaného sklonu a orientace. Panely se upevňují na kovové nebo plastové rámy, které se zatěžují závažími nebo se kotví do střechy. Je třeba také dbát na dostatečnou vzdálenost mezi panely, aby se navzájem nezaslňovaly.
  • Valbová střecha: Je to speciální typ střechy, který má tvar písmene V. Panely se instalují na obě strany střechy, přičemž jedna strana je obvykle orientována na jih a druhá na sever. Pro dosažení optimálního výkonu je třeba zvolit správný sklon a velikost panelů, aby se vyrovnala produkce energie na obou stranách.

Závěr

Fotovoltaické panely na střechu jsou zajímavou a ekologickou možností, jak využít sluneční energii k výrobě elektrického proudu pro váš dům. Je však třeba zvážit jejich sklon, orientaci a umístění na střeše, aby byla výroba energie co nejefektivnější. Pokud si nejste jisti, jaké jsou vaše možnosti, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám poradí a pomohou s instalací.