Jaké jsou nejčastější mýty a omyly o fotovoltaice 2023

20.12.2023

Fotovoltaika je obor, který se rychle vyvíjí a nabízí mnoho výhod pro výrobu a spotřebu obnovitelné energie. Nicméně, s fotovoltaikou se také pojí řada mýtů a omylů, které mohou odradit potenciální zájemce o instalaci solárních panelů. V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších mýtů o fotovoltaice a pokusíme se je vyvrátit nebo objasnit.

Mýtus 1: Fotovoltaika je drahá a nevyplatí se

Tento mýtus je založen na starých datech a nebere v úvahu současný vývoj cen a podmínek pro fotovoltaiku. Pravda je, že fotovoltaika je stále levnější a dostupnější, díky poklesu cen solárních panelů, střídačů a dalších komponentů. Zároveň se zvyšuje účinnost a životnost fotovoltaických systémů, což znamená, že dokážou vyrobit více elektřiny za stejnou investici. Navíc existují různé možnosti financování a podpory fotovoltaiky, jako jsou dotace, zvýhodněné úvěry, daňové úlevy nebo kompenzace za dodanou elektřinu do sítě.

Podle studie společnosti EY, která analyzovala návratnost investic do fotovoltaiky v různých zemích Evropy, se Česká republika řadí mezi země s nejlepšími podmínkami pro fotovoltaiku. Studie uvádí, že návratnost investic do fotovoltaiky v České republice je v průměru 7,5 roku, což je méně než v Německu, Francii, Itálii nebo Španělsku. Zároveň je průměrná doba provozu fotovoltaických systémů v České republice 25 let, což znamená, že po splacení investice může majitel fotovoltaiky těžit z bezplatné elektřiny po zbytek životnosti systému.

Mýtus 2: Fotovoltaika funguje jen za slunečného počasí

Tento mýtus je založen na nepochopení principu fungování fotovoltaiky. Pravda je, že fotovoltaika funguje i za oblačného nebo zimního počasí, jen s nižším výkonem. Fotovoltaické články totiž využívají světelnou složku slunečního záření, která proniká i skrze mraky, a přeměňují ji na elektřinu. Samozřejmě, čím více je slunečního svitu, tím více elektřiny se vyrobí, ale i za šera nebo za sněhu je možné získat nějakou energii z fotovoltaiky. Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu je v České republice průměrně 1700 hodin slunečního svitu ročně, což je dostatečné množství pro efektivní provoz fotovoltaiky.

Mýtus 3: Fotovoltaika je škodlivá pro životní prostředí

Tento mýtus je založen na nepravdivých nebo zavádějících informacích o dopadech fotovoltaiky na životní prostředí. Pravda je, že fotovoltaika je jedním z nejekologičtějších zdrojů energie, který nevytváří žádné emise skleníkových plynů, nevyužívá žádné fosilní paliva a nevyžaduje žádné vodní zdroje. Fotovoltaika tak přispívá k boji proti klimatické změně, ochraně přírodních zdrojů a zlepšení kvality ovzduší. Samozřejmě, i fotovoltaika má nějaké environmentální náklady spojené s výrobou, dopravou a recyklací solárních panelů, ale ty jsou minimální ve srovnání s jinými zdroji energie. Podle studie Mezinárodní energetické agentury je uhlíková stopa fotovoltaiky v průměru 41 g CO2eq/kWh, což je mnohem méně než uhlí (1001 g CO2eq/kWh), zemního plynu (469 g CO2eq/kWh) nebo jaderné energie (66 g CO2eq/kWh). Navíc se fotovoltaika během svého provozu schopna "zaplatit" za svou uhlíkovou stopu a stát se tak "uhlíkově zápornou".

Závěr

Fotovoltaika je moderní a perspektivní obor, který nabízí mnoho výhod pro výrobu a spotřebu obnovitelné energie. Nicméně, s fotovoltaikou se také pojí řada mýtů a omylů, které mohou odradit potenciální zájemce o instalaci solárních panelů. V tomto článku jsme se podívali na některé z nejčastějších mýtů o fotovoltaice a pokusili jsme se je vyvrátit nebo objasnit. Doufáme, že jsme vám pomohli získat lepší přehled o fotovoltaice a jejích přínosech. Pokud máte zájem o fotovoltaiku, neváhejte se obrátit na naše odborníky, kteří vám poradí a pomohou s realizací vašeho projektu.